iop iop

ÚVODNÍ SLOVO

K nejvyužívanějším archivním fondům Archivu města Brna patří dokumenty sčítání lidu. Tyto archiválie nazývané jako sčítací archy obsahují jedinečné informace o osobách, které v městě Brně, jeho předměstích a připojených obcích žily. Jedná se o významný historický pramen pro potřeby sociologického a demografického výzkumu. Tyto cenné informace nejenom o lidech, ale i domech jsou zapsány na papírových sčítacích arších, jejichž fyzický stav se blíží hranici životnosti.


Abychom mohli uchovat tento archivní soubor budoucím generacím, rozhodli jsme se tyto ohrožené dokumenty zdigitalizovat, a to roky sčítání 1850, 1857, 1890 a 1900 a část roku 1870, což představuje digitalizaci cca 450 tis. papírových předloh formátu A3 až A1. Současně vytěžujeme základní identifikační údaje o sčítacích operátech a jmenných rejstřících, o osobách a domech. Ty urychlí v takovém velkém množství archů jednak samotné vyhledávání osob, domů a ulic, a jednak zpřístupní tyto ročníky sčítání lidu i široké laické veřejnosti.


Digitalizace tak velikého množství sčítacích archů, vytěžování dat z nich a jejich uložení, zálohování a zpřístupnění je finančně nákladné, což z běžného rozpočtu archivu nelze pokrýt. Proto jsme se rozhodli požádat o dotaci z prostředků EU, což se nakonec v rámci Integrovaného operačního programu podařilo a byl schválený projekt Digitalizace archivu města Brna, reg. č. CZ.1.06/2.1.00/09.06953 spolufinancovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.


Následující 3 roky Vám budeme moci prostřednictvím této aplikace postupně předkládat dokumenty vztahující se ke sčítání lidu z výše uvedených let. Náročný postup digitalizace bude zachycen a průběžně aktualizován v následujícím přehledu.  • ZVEŘEJNĚNÉ ROČNÍKY: 1880, 1900, 1870, 1850, 1890, 1857
  • POČET ZVEŘEJNĚNÝCH STRAN:
  • SČÍTACÍCH OPERÁTŮ: 30548
  • JMENNÝCH REJSTŘÍKŮ: 14475

Všechny digitalizované materiály umístěné v digitálním archivu AMB jsou chráněny platným autorským zákonem. Veškerá práva na zveřejnění a rozmnožení reprodukcí přísluší pouze vlastníku archiválií, jehož souhlas je podmínkou k případnému dalšímu využití digitalizovaných materiálů. Snímky v digitálním archivu AMB jsou poskytnuty pouze za účelem on-line prohlížení, jejich kopírování, distribuování, publikování, využívání a umísťování na jiných webových stránkách je zakázáno.

Pokud je chcete využít pro vědeckou práci nebo pro komerční účely, kontaktujte pracovníky badatelny tel. číslo +420 542173612, +420 542173613